دسته‌بندی:

acronimi

تصديق acronimi تلفظ ها

  • guid تلفظ guid [en]
  • ASCII تلفظ ASCII [en]
  • Flickr تلفظ Flickr [en]
  • HTML تلفظ HTML [pl]
  • PHP تلفظ PHP [en]