دسته‌بندی:

abuelo

تصديق abuelo تلفظ ها

  • dede تلفظ dede [tr]
  • avu تلفظ avu [fi]
  • dedek تلفظ dedek [sl]
  • ضبط تلفظ granp'pa granp'pa [srn] در انتظار تلفظ
  • ضبط تلفظ ntatemoholo ntatemoholo [st] در انتظار تلفظ
  • ضبط تلفظ paparu'au paparu'au [rap] در انتظار تلفظ
  • ضبط تلفظ paparuau paparuau [rap] در انتظار تلفظ
  • ضبط تلفظ awki awki [ay] در انتظار تلفظ
  • ضبط تلفظ chedky chedky [arn] در انتظار تلفظ