دسته‌بندی:

abismo

تصديق abismo تلفظ ها

  • abismo تلفظ abismo [es]
  • Salto تلفظ Salto [de]
  • amildegia تلفظ amildegia [eu]
  • abisme تلفظ abisme [ca]
  • ضبط تلفظ zolobela zolobela [zu] در انتظار تلفظ
  • ضبط تلفظ d'abismes d'abismes [oc] در انتظار تلفظ
  • ضبط تلفظ selemo selemo [st] در انتظار تلفظ