دسته‌بندی:

ĉu

تصديق ĉu تلفظ ها

  • ĉu تلفظ ĉu [eo]