فرهنگ لغت تلفظ ژوانگ

جست‌وجو کنید و بیاموزید که چگونه کلمات و عبارات زبان (ژوانگ) را تلفظ کنید. با راهنمایی‌های ما تلفظ را یاد بگیرید.

تلفظ‌های بیش‌تر کنکاش شده به ژوانگ

  • BAE تلفظ BAE
  • dog تلفظ dog
  • ok تلفظ ok
  • saw تلفظ saw
  • son تلفظ son
  • but تلفظ but
  • bag تلفظ bag
  • bit تلفظ bit
  • vet تلفظ vet
  • bat تلفظ bat

نمايش همه

آیا مایل‌اید واژه‏‌ها و عبارات زبان (ژوانگ) را تلفظ کنید؟