فرهنگ لغت تلفظ تالوسان

جست‌وجو کنید و بیاموزید که چگونه کلمات و عبارات زبان (تالوسان) را تلفظ کنید. با راهنمایی‌های ما تلفظ را یاد بگیرید.

تلفظ‌های بیش‌تر کنکاش شده به تالوسان

  • a تلفظ a
  • non تلفظ non
  • as تلفظ as
  • vida تلفظ vida
  • ar تلفظ ar
  • temp تلفظ temp
  • gün تلفظ gün

نمايش همه

آیا مایل‌اید واژه‏‌ها و عبارات زبان (تالوسان) را تلفظ کنید؟