فرهنگ لغت تلفظ پيدمونتی

جستجو نمایید و بیاموزید که چگونه کلمات و عبارات زبان (پيدمونتی) را تلفظ کنید. با راهنمایی های ما تلفظ را یاد بگیرید.

تلفظ های بیشتر کنکاش شده به پيدمونتی

  • ant تلفظ ant
  • cost تلفظ cost
  • lion تلفظ lion

نمايش همه

آیا مایلید واژه‏ ها و عبارات زبان (پيدمونتی) را تلفظ نمایید؟