پيدمونتی راهنمای تلفظ

[Piemontèis]

پيوستن به تلفظ های پيدمونتی

  • شمار متكلمان: 2.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 15
  • واژه‌های تلفظ‌شده: 1.341
  • واژه‌های تلفظ‌نشده: 326
  • پيدمونتی عكس از Michele Ursino