پيدمونتی راهنمای تلفظ

[Piemontèis]

پيوستن به تلفظ های پيدمونتی

  • شمار متكلمان: 2.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 12
  • واژه‌های تلفظ‌شده: 560
  • واژه‌های تلفظ‌نشده: 529
  • پيدمونتی عكس از Michele Ursino
واژه های تازه برای تلفظ مشترک شوید

نمايش همه