زبان: پيدمونتی [Piemontèis]

بازگشت به پيدمونتی

  • ant تلفظ ant