عبارات مورد نیاز برای معاشرت کردن در زبان هلندی

رفتن بیرون، ملاقات با مردم و لاس زدن با آنها یه موقعیت عادی هست که ممکن است برای شما در تعطیلات پیش بیاید. این راهنما به شما کمک می‌کند که راحت تر منظورتان را بیان کرده و فهمیده بشوید وقتی‌ کسی‌ را ملاقات می‌کنید.


اپ تلفن همراه را دانلود نمایید تا تمام محتوا را هر زمان که بخواهید در دستان شما باشد.

App Store Google Play