فرهنگ لغت تلفظ کریول موريتانی

جست‌وجو کنید و بیاموزید که چگونه کلمات و عبارات زبان (کریول موريتانی) را تلفظ کنید. با راهنمایی‌های ما تلفظ را یاد بگیرید.

تلفظ‌های بیش‌تر کنکاش شده به کریول موريتانی

  • later تلفظ later
  • ava تلفظ ava
  • to تلفظ to
  • ti تلفظ ti
  • zero تلفظ zero
  • ou تلفظ ou
  • plan تلفظ plan
  • ban تلفظ ban
  • admire تلفظ admire
  • chat تلفظ chat

نمايش همه

آیا مایل‌اید واژه‏‌ها و عبارات زبان (کریول موريتانی) را تلفظ کنید؟