زبان: کریول موريتانی [Kreol Morisien]

بازگشت به کریول موريتانی

  • ti تلفظ ti
  • ava تلفظ ava
  • plan تلفظ plan
  • ban تلفظ ban