فرهنگ لغت تلفظ باسک

جست‌وجو کنید و بیاموزید که چگونه کلمات و عبارات زبان (باسک) را تلفظ کنید. با راهنمایی‌های ما تلفظ را یاد بگیرید.
Forvo kids Forvo kids

And for those kids who want to play and learn Basque, download the Forvo Kids app.

باسک: محتوای مفید

تلفظ‌های بیش‌تر کنکاش شده به باسک

نمايش همه

آیا مایل‌اید واژه‏‌ها و عبارات زبان (باسک) را تلفظ کنید؟