کاربر:

wertxi

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های wertxi شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
27/09/2019 Helmingunarleit [is] Helmingunarleit تلفظ 0 رأی
27/09/2019 viðskiptaþvingana [is] viðskiptaþvingana تلفظ 0 رأی
27/09/2019 Gerðarsafn [is] Gerðarsafn تلفظ 0 رأی
27/09/2019 aukið [is] aukið تلفظ 0 رأی
27/09/2019 Vestrahorn [is] Vestrahorn تلفظ 0 رأی
27/09/2019 Gyða Valtýsdóttir [is] Gyða Valtýsdóttir تلفظ 0 رأی
27/09/2019 Hruni [is] Hruni تلفظ 0 رأی
27/09/2019 Hillna [is] Hillna تلفظ 0 رأی
27/09/2019 Fuþark [is] Fuþark تلفظ 0 رأی
27/09/2019 athugarðu [is] athugarðu تلفظ 0 رأی
27/09/2019 nútímavæða [is] nútímavæða تلفظ 0 رأی
27/09/2019 undirritaði [is] undirritaði تلفظ 0 رأی
27/09/2019 sögunnar [is] sögunnar تلفظ 0 رأی
27/09/2019 mánudögum [is] mánudögum تلفظ 0 رأی
27/09/2019 Möðruvellir [is] Möðruvellir تلفظ 0 رأی
27/09/2019 villist [is] villist تلفظ 0 رأی
27/09/2019 gaggalagó [is] gaggalagó تلفظ 0 رأی
27/09/2019 ígull [is] ígull تلفظ 0 رأی
27/09/2019 einyrki [is] einyrki تلفظ 0 رأی
27/09/2019 verst [is] verst تلفظ 0 رأی
27/09/2019 Íslendingadagurinn [is] Íslendingadagurinn تلفظ 0 رأی
17/09/2019 versluninni [is] versluninni تلفظ 0 رأی
17/09/2019 Liljurós [is] Liljurós تلفظ 0 رأی
17/09/2019 Rímur [is] Rímur تلفظ 0 رأی
17/09/2019 dölunum [is] dölunum تلفظ 0 رأی
17/09/2019 dölum [is] dölum تلفظ 0 رأی
17/09/2019 bekkjanna [is] bekkjanna تلفظ 0 رأی
17/09/2019 laufskálarétt [is] laufskálarétt تلفظ 0 رأی
23/04/2019 Rósóttur [is] Rósóttur تلفظ 0 رأی
23/04/2019 Rauðfeldsgjá [is] Rauðfeldsgjá تلفظ 0 رأی