کاربر:

wertxi

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های wertxi شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
23/04/2019 Rósóttur [is] Rósóttur تلفظ 0 رأی
23/04/2019 Rauðfeldsgjá [is] Rauðfeldsgjá تلفظ 0 رأی
23/04/2019 Pálsfjall [is] Pálsfjall تلفظ 0 رأی
23/04/2019 Þverártindsegg [is] Þverártindsegg تلفظ 0 رأی
23/04/2019 Vestmannaeyjabær [is] Vestmannaeyjabær تلفظ 0 رأی
23/04/2019 Kermóafoss [is] Kermóafoss تلفظ 0 رأی
23/04/2019 Gaffal [is] Gaffal تلفظ 0 رأی
23/04/2019 frábæran [is] frábæran تلفظ 0 رأی
23/04/2019 Drífandi [is] Drífandi تلفظ 0 رأی
23/04/2019 Skúmhöttur [is] Skúmhöttur تلفظ 0 رأی
23/04/2019 Vetrarljóð [is] Vetrarljóð تلفظ 0 رأی
23/04/2019 tölvuleikir [is] tölvuleikir تلفظ 0 رأی
23/04/2019 Galgviður [is] Galgviður تلفظ 0 رأی
23/04/2019 Gullaldur [is] Gullaldur تلفظ 0 رأی
23/04/2019 dropasteinskerti [is] dropasteinskerti تلفظ 0 رأی
23/04/2019 Mýrkjartan [is] Mýrkjartan تلفظ 0 رأی
22/04/2019 Járnsíða [is] Járnsíða تلفظ 0 رأی
22/04/2019 Jóln [is] Jóln تلفظ 0 رأی
22/04/2019 líflát [is] líflát تلفظ 0 رأی
22/04/2019 Salka Valka [is] Salka Valka تلفظ 0 رأی
22/04/2019 Talarðu [is] Talarðu تلفظ 0 رأی
22/04/2019 spes [is] spes تلفظ 0 رأی
22/04/2019 valdamikill [is] valdamikill تلفظ 0 رأی
22/04/2019 Skógafoss [is] Skógafoss تلفظ 0 رأی
22/04/2019 tortryggja [is] tortryggja تلفظ 0 رأی
22/04/2019 hvaðan [is] hvaðan تلفظ 0 رأی
22/04/2019 skipgengur [is] skipgengur تلفظ 0 رأی
22/04/2019 skáld [is] skáld تلفظ 0 رأی
22/04/2019 öfugmælavísa [is] öfugmælavísa تلفظ 0 رأی
22/04/2019 Breiðitindur [is] Breiðitindur تلفظ 0 رأی