کاربر:

vturiserra

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های vturiserra شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
13/09/2018 instal·lar-lo [ca] instal·lar-lo تلفظ 0 رأی
13/09/2018 pluges [ca] pluges تلفظ 0 رأی
13/09/2018 dotat [ca] dotat تلفظ 0 رأی
13/09/2018 Baix Ebre [ca] Baix Ebre تلفظ 0 رأی
13/09/2018 parc eòlic Baix Ebre [ca] parc eòlic Baix Ebre تلفظ 0 رأی
21/03/2016 Carles Puigdemont [ca] Carles Puigdemont تلفظ 1 رأی
27/03/2014 Llabià [ca] Llabià تلفظ 0 رأی
27/03/2014 aguar [ca] aguar تلفظ 0 رأی
27/03/2014 Sant Iscle d'Empordà [ca] Sant Iscle d'Empordà تلفظ 0 رأی
27/03/2014 Gaüses [ca] Gaüses تلفظ 0 رأی
27/03/2014 sèpia estofada [ca] sèpia estofada تلفظ 0 رأی
27/03/2014 ílium [ca] ílium تلفظ 0 رأی
26/03/2014 aguaitar [ca] aguaitar تلفظ 0 رأی
26/03/2014 gabier [ca] gabier تلفظ 0 رأی
26/03/2014 igualació [ca] igualació تلفظ 0 رأی
26/03/2014 il·lació [ca] il·lació تلفظ 0 رأی
26/03/2014 acatalèpsia [ca] acatalèpsia تلفظ 0 رأی
26/03/2014 xaquiosament [ca] xaquiosament تلفظ 0 رأی
26/03/2014 pacció [ca] pacció تلفظ 0 رأی
26/03/2014 zoosemiòtica [ca] zoosemiòtica تلفظ 0 رأی
26/03/2014 paccionar [ca] paccionar تلفظ 0 رأی
26/03/2014 poinciana [ca] poinciana تلفظ 0 رأی
26/03/2014 vocacional [ca] vocacional تلفظ 0 رأی
26/03/2014 marsupial [ca] marsupial تلفظ 0 رأی
26/03/2014 jerarquització [ca] jerarquització تلفظ 0 رأی
26/03/2014 jacobià [ca] jacobià تلفظ 0 رأی
26/03/2014 facciosa [ca] facciosa تلفظ 0 رأی
26/03/2014 falciot [ca] falciot تلفظ 0 رأی
26/03/2014 Vulpellac [ca] Vulpellac تلفظ 0 رأی
26/03/2014 ignominiós [ca] ignominiós تلفظ 0 رأی