کاربر:

sicerabibax

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های sicerabibax شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
06/02/2018 dulciter [fr] dulciter تلفظ 0 رأی
06/02/2018 dulciter [la] dulciter تلفظ 1 رأی
06/02/2018 dulcissime [la] dulcissime تلفظ 0 رأی
06/02/2018 certaminis [la] certaminis تلفظ 0 رأی
06/02/2018 acervatus [la] acervatus تلفظ 0 رأی
06/02/2018 dimicatio [la] dimicatio تلفظ 1 رأی
06/02/2018 dimicationis [la] dimicationis تلفظ 0 رأی
06/02/2018 atrociter [la] atrociter تلفظ 0 رأی
06/02/2018 pugnans [la] pugnans تلفظ 0 رأی
06/02/2018 perfacile [la] perfacile تلفظ 0 رأی
26/01/2018 Publius Virgilius Maro [la] Publius Virgilius Maro تلفظ 0 رأی
26/01/2018 statuens [la] statuens تلفظ 0 رأی
26/01/2018 flattons [fr] flattons تلفظ 1 رأی
26/01/2018 j'enrichis [fr] j'enrichis تلفظ 1 رأی
26/01/2018 herborisant [fr] herborisant تلفظ 0 رأی
26/01/2018 feliĉiĝi [eo] feliĉiĝi تلفظ 0 رأی
26/01/2018 feliĉiĝis [eo] feliĉiĝis تلفظ 0 رأی
26/01/2018 feliĉiĝus [eo] feliĉiĝus تلفظ 0 رأی
26/01/2018 feliĉi [eo] feliĉi تلفظ 0 رأی
26/01/2018 feliĉis [eo] feliĉis تلفظ 0 رأی
26/01/2018 feliĉus [eo] feliĉus تلفظ 0 رأی
26/01/2018 rapidiĝi [eo] rapidiĝi تلفظ 0 رأی
26/01/2018 rapidiĝis [eo] rapidiĝis تلفظ 0 رأی
26/01/2018 rapidiĝus [eo] rapidiĝus تلفظ 0 رأی
26/01/2018 excellui [la] excellui تلفظ 0 رأی
26/01/2018 bucolica [la] bucolica تلفظ 0 رأی
26/01/2018 ianuam [la] ianuam تلفظ 0 رأی
26/01/2018 excelsus [la] excelsus تلفظ 1 رأی
26/01/2018 excellentia [la] excellentia تلفظ 0 رأی
26/01/2018 peccatricis [la] peccatricis تلفظ 0 رأی