دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
16/10/2017 Sólheimar [is] Sólheimar تلفظ 0 رأی
16/10/2017 Háitindur [is] Háitindur تلفظ 0 رأی
16/10/2017 Tungufoss [is] Tungufoss تلفظ 0 رأی
16/10/2017 Mosfellsdalur [is] Mosfellsdalur تلفظ 0 رأی
16/10/2017 Prestagil [is] Prestagil تلفظ 0 رأی
16/10/2017 Ægishjálmr [is] Ægishjálmr تلفظ 0 رأی
16/10/2017 Vörðufell [is] Vörðufell تلفظ 0 رأی