کاربر:

evarun

مشترک تلفظ‌های evarun شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
15/10/2017 Sólheimar [is] Sólheimar تلفظ 0 رأی
15/10/2017 Háitindur [is] Háitindur تلفظ 0 رأی
15/10/2017 best er að smíða meðan járnið er heitt [is] best er að smíða meðan járnið er heitt تلفظ 0 رأی
15/10/2017 aldrei er góð vísa of oft kveðin [is] aldrei er góð vísa of oft kveðin تلفظ 0 رأی
15/10/2017 Tungufoss [is] Tungufoss تلفظ 0 رأی
15/10/2017 Mosfellsdalur [is] Mosfellsdalur تلفظ 0 رأی
15/10/2017 Ægishjálmr (Ægishjálmur) er gamall íslenskur galdrastafur - Ægishjálmr is an acient magical stave (symbol) [is] Ægishjálmr (Ægishjálmur) er gamall íslenskur galdrastafur - Ægishjálmr is an acient magical stave (symbol) تلفظ 0 رأی
15/10/2017 Prestagil [is] Prestagil تلفظ 0 رأی
15/10/2017 Ægishjálmr [is] Ægishjálmr تلفظ 0 رأی
15/10/2017 Vörðufell [is] Vörðufell تلفظ 0 رأی