کاربر:

dorabora

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های dorabora شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
22/10/2018 Anthraquinoid [en] Anthraquinoid تلفظ 0 رأی
22/10/2018 endocrine gland [en] endocrine gland تلفظ 0 رأی
21/10/2018 varicosities [en] varicosities تلفظ 0 رأی
21/10/2018 aluminium alloy [en] aluminium alloy تلفظ 0 رأی
15/10/2018 alvioli [en] alvioli تلفظ 0 رأی
15/10/2018 theopanism [en] theopanism تلفظ 0 رأی
15/10/2018 Marchiafava-Bignami [en] Marchiafava-Bignami تلفظ 0 رأی
15/10/2018 inhumation [en] inhumation تلفظ 0 رأی
15/10/2018 hemiepiphysiodesis [en] hemiepiphysiodesis تلفظ 0 رأی
15/10/2018 Arachnoid mater [en] Arachnoid mater تلفظ 0 رأی
15/10/2018 Geobacillus stearothermophilus [en] Geobacillus stearothermophilus تلفظ 0 رأی
15/10/2018 thermophilous [en] thermophilous تلفظ 0 رأی
01/10/2018 adoringly [en] adoringly تلفظ 0 رأی
01/10/2018 waitpersons [en] waitpersons تلفظ 1 رأی
01/10/2018 Thomas Givon [en] Thomas Givon تلفظ 0 رأی
01/10/2018 Gottfried Leibniz [en] Gottfried Leibniz تلفظ 0 رأی
01/10/2018 innervated [en] innervated تلفظ 0 رأی
01/10/2018 Pope Urban VIII [en] Pope Urban VIII تلفظ 0 رأی
01/10/2018 MOT test [en] MOT test تلفظ 1 رأی
01/10/2018 Cephalopods [en] Cephalopods تلفظ 0 رأی
01/10/2018 intracisternal [en] intracisternal تلفظ 0 رأی
21/09/2018 percussed [en] percussed تلفظ 0 رأی
21/09/2018 neo-noir [en] neo-noir تلفظ 0 رأی
21/09/2018 Chevening House [en] Chevening House تلفظ 0 رأی
21/09/2018 glocalize [en] glocalize تلفظ 1 رأی
21/09/2018 glocalized [en] glocalized تلفظ 1 رأی
21/09/2018 tachykinin [en] tachykinin تلفظ 0 رأی
21/09/2018 Buthidae [en] Buthidae تلفظ 0 رأی
21/09/2018 mixotrophy [en] mixotrophy تلفظ 0 رأی
21/09/2018 anthelmintics [en] anthelmintics تلفظ 0 رأی