دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
12/07/2021 Reuters [en] Reuters تلفظ 0 رأی
13/05/2021 PolitiFact [en] PolitiFact تلفظ 1 رأی
11/04/2021 hella [en] hella تلفظ 0 رأی
09/04/2021 Henry Gustav Molaison [en] Henry Gustav Molaison تلفظ 1 رأی
10/03/2021 Lilo & Stitch [en] Lilo & Stitch تلفظ 1 رأی
16/02/2021 whitesplain [en] whitesplain تلفظ 0 رأی
10/02/2021 Hollis Burnley Chenery [en] Hollis Burnley Chenery تلفظ 0 رأی
07/02/2021 Larry Waronker [en] Larry Waronker تلفظ 0 رأی
25/01/2021 specked [en] specked تلفظ 0 رأی
25/01/2021 Louis Burt Mayer [en] Louis Burt Mayer تلفظ 0 رأی
24/01/2021 Mentholatum [en] Mentholatum تلفظ 1 رأی
16/01/2021 John Schlesinger [en] John Schlesinger تلفظ 0 رأی
09/01/2021 Daniel Patrick Moynihan [en] Daniel Patrick Moynihan تلفظ 1 رأی
14/12/2020 Ted Koppel [en] Ted Koppel تلفظ 0 رأی
12/12/2020 temporomandibular joints [en] temporomandibular joints تلفظ 0 رأی
12/12/2020 El Segundo [en] El Segundo تلفظ -1 رأی
04/11/2020 Gavin Degraw [en] Gavin Degraw تلفظ 0 رأی
08/10/2020 Farrelly [en] Farrelly تلفظ 0 رأی
18/09/2020 Cowen [en] Cowen تلفظ 0 رأی
18/09/2020 Joshua Lionel Cowen [en] Joshua Lionel Cowen تلفظ 0 رأی
15/09/2020 David McCallum [en] David McCallum تلفظ 0 رأی
15/09/2020 Mulvey [en] Mulvey تلفظ 0 رأی
06/09/2020 Halsey [en] Halsey تلفظ 0 رأی
04/09/2020 Edward Witten [en] Edward Witten تلفظ 0 رأی
04/09/2020 Yann Martel [en] Yann Martel تلفظ 0 رأی
09/08/2020 Regan Poole [en] Regan Poole تلفظ 0 رأی
06/08/2020 Pruitt-Igoe [en] Pruitt-Igoe تلفظ 0 رأی
25/07/2020 McKinsey [en] McKinsey تلفظ 0 رأی
24/07/2020 Max Baucus [en] Max Baucus تلفظ 0 رأی
14/07/2020 Gustav Nossal [en] Gustav Nossal تلفظ 0 رأی