کاربر:

bjartursteingrims

مشترک تلفظ‌های bjartursteingrims شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه رأی‌ها
29/12/2016
Sigtryggur تلفظ
Sigtryggur [is] 0 رأی
29/12/2016
vesturveldin تلفظ
vesturveldin [is] 0 رأی
29/12/2016
vinnuflokk تلفظ
vinnuflokk [is] 0 رأی
29/12/2016
það er aldeilis تلفظ
það er aldeilis [is] 0 رأی
29/12/2016
Þórðarhöfði تلفظ
Þórðarhöfði [is] 0 رأی
29/12/2016
Móeiður تلفظ
Móeiður [is] 0 رأی
29/12/2016
FORINNAR تلفظ
FORINNAR [is] 0 رأی