کاربر:

arnargisla

مشترک تلفظ‌های arnargisla شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه رأی‌ها
23/08/2020
ættingja تلفظ
ættingja [is] 0 رأی
23/08/2020
Guðlaugur Þór Þórðarson تلفظ
Guðlaugur Þór Þórðarson [is] 0 رأی
23/08/2020
Garðinum تلفظ
Garðinum [is] 0 رأی
23/08/2020
Leiðist تلفظ
Leiðist [is] 0 رأی
23/08/2020
Kexið تلفظ
Kexið [is] 0 رأی
23/08/2020
Stuðlagil تلفظ
Stuðlagil [is] 0 رأی
23/08/2020
Ég meina það. تلفظ
Ég meina það. [is] 0 رأی
23/08/2020
heimabær تلفظ
heimabær [is] 0 رأی
23/08/2020
fagra تلفظ
fagra [is] 0 رأی
23/08/2020
Póllands تلفظ
Póllands [is] 0 رأی