کاربر:

armannbern

مشترک تلفظ‌های armannbern شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
08/04/2014 pera [is] pera تلفظ 0 رأی
08/04/2014 Eiríksstaðir [is] Eiríksstaðir تلفظ 0 رأی
08/04/2014 Geitafoss [is] Geitafoss تلفظ 0 رأی
08/04/2014 gaggalagú [is] gaggalagú تلفظ 0 رأی