کاربر:

armannbern

مشترک تلفظ‌های armannbern شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه رأی‌ها
08/04/2014
pera تلفظ
pera [is] 0 رأی
08/04/2014
Eiríksstaðir تلفظ
Eiríksstaðir [is] 0 رأی
08/04/2014
Geitafoss تلفظ
Geitafoss [is] 0 رأی
08/04/2014
gaggalagú تلفظ
gaggalagú [is] 0 رأی