دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
13/12/2015 טַבְלָה [he] טַבְלָה تلفظ 0 رأی
13/12/2015 טוֹרֵף [he] טוֹרֵף تلفظ 0 رأی
13/12/2015 טַיִס [he] טַיִס تلفظ 0 رأی
13/12/2015 טִעוּן [he] טִעוּן تلفظ 0 رأی
13/12/2015 טְעִינָה [he] טְעִינָה تلفظ 0 رأی
13/12/2015 טַעֲנָה [he] טַעֲנָה تلفظ 0 رأی
13/12/2015 טְרוֹם- [he] טְרוֹם- تلفظ 0 رأی
13/12/2015 יְבוּאָן [he] יְבוּאָן تلفظ 0 رأی
13/12/2015 יְדִידָה [he] יְדִידָה تلفظ 0 رأی
13/12/2015 יְדִיעָה [he] יְדִיעָה تلفظ 0 رأی
13/12/2015 יוֹשֵׁב [he] יוֹשֵׁב تلفظ 0 رأی
13/12/2015 יַחֲסִי [he] יַחֲסִי تلفظ 0 رأی
13/12/2015 יְחֵפָה [he] יְחֵפָה تلفظ 0 رأی
13/12/2015 כוורת [he] כוורת تلفظ 0 رأی
13/12/2015 יְכֹלֶת [he] יְכֹלֶת تلفظ 0 رأی
13/12/2015 יַמִּית [he] יַמִּית تلفظ 0 رأی
13/12/2015 יְמָמָה [he] יְמָמָה تلفظ 0 رأی
13/12/2015 יְסוֹד [he] יְסוֹד تلفظ 0 رأی
13/12/2015 יָעֵן [he] יָעֵן تلفظ 0 رأی
13/12/2015 יֶקֶב [he] יֶקֶב تلفظ 0 رأی
13/12/2015 כֹּתֶל [he] כֹּתֶל تلفظ 0 رأی
13/12/2015 כּוֹרֵאוֹגְרַפְיָה [he] כּוֹרֵאוֹגְרַפְיָה تلفظ 0 رأی
13/12/2015 יֶרִי [he] יֶרִי تلفظ 0 رأی
13/12/2015 כִּנָּה [he] כִּנָּה تلفظ 0 رأی
13/12/2015 כְּרִיכָה [he] כְּרִיכָה تلفظ 0 رأی
13/12/2015 כָּשִׁיר [he] כָּשִׁיר تلفظ 0 رأی
13/12/2015 לְ- [he] לְ- تلفظ 0 رأی
13/12/2015 שׂנוא [he] שׂנוא تلفظ 0 رأی
13/12/2015 לבן-אלמוות [he] לבן-אלמוות تلفظ 1 رأی
13/12/2015 משלו [he] משלו تلفظ 0 رأی