دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
25/04/2017 riddarar [is] riddarar تلفظ 0 رأی
25/04/2017 bókstafir [is] bókstafir تلفظ 0 رأی
25/04/2017 á heima [is] á heima تلفظ 0 رأی
25/04/2017 klukkan er [is] klukkan er تلفظ 0 رأی
25/04/2017 korter yfir [is] korter yfir تلفظ 0 رأی
25/04/2017 korter í [is] korter í تلفظ 0 رأی
25/04/2017 tannpínu [is] tannpínu تلفظ 0 رأی
25/04/2017 laugardagskvöldið [is] laugardagskvöldið تلفظ 0 رأی
25/04/2017 vísindamenn [is] vísindamenn تلفظ 0 رأی
25/04/2017 ísskápar [is] ísskápar تلفظ 0 رأی
25/04/2017 Byrjum [is] Byrjum تلفظ 0 رأی
25/04/2017 kæliskápar [is] kæliskápar تلفظ 0 رأی
25/04/2017 myrkursins [is] myrkursins تلفظ 0 رأی
25/04/2017 vegir [is] vegir تلفظ 0 رأی
08/06/2016 ð [is] ð تلفظ 0 رأی
08/06/2016 þværð þú þvott [is] þværð þú þvott تلفظ 0 رأی
08/06/2016 víxlanlegur [is] víxlanlegur تلفظ 0 رأی
08/06/2016 eldfjöllum [is] eldfjöllum تلفظ 0 رأی
08/06/2016 köttum [is] köttum تلفظ 0 رأی
08/06/2016 ég er hrifin [is] ég er hrifin تلفظ 0 رأی
08/06/2016 ég er hrifinn [is] ég er hrifinn تلفظ 0 رأی
08/06/2016 djass [is] djass تلفظ 0 رأی
08/06/2016 gönguskóm [is] gönguskóm تلفظ 0 رأی
08/06/2016 Glámur [is] Glámur تلفظ 0 رأی
08/06/2016 andlát [is] andlát تلفظ 0 رأی
08/06/2016 fráfall [is] fráfall تلفظ 0 رأی
08/06/2016 pöddu [is] pöddu تلفظ 0 رأی
08/06/2016 padda [is] padda تلفظ 0 رأی
08/06/2016 bjallan [is] bjallan تلفظ 0 رأی
08/06/2016 bjöllu [is] bjöllu تلفظ 0 رأی