دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
07/07/2015 kötturinn [is] kötturinn تلفظ 0 رأی
07/07/2015 sannlega [is] sannlega تلفظ 0 رأی
07/07/2015 ellegar [is] ellegar تلفظ 0 رأی
07/07/2015 Hringrás [is] Hringrás تلفظ 0 رأی
07/07/2015 svefn-g-englar [is] svefn-g-englar تلفظ 0 رأی
07/07/2015 þyrlupallur [is] þyrlupallur تلفظ 0 رأی
07/07/2015 frekur [is] frekur تلفظ 0 رأی
07/07/2015 sannindi [is] sannindi تلفظ 0 رأی
07/07/2015 algerlega [is] algerlega تلفظ 0 رأی
12/11/2014 geðveikur [is] geðveikur تلفظ 0 رأی
12/11/2014 reiður [is] reiður تلفظ 0 رأی
12/11/2014 frásögn [is] frásögn تلفظ 0 رأی
12/11/2014 ofsalega [is] ofsalega تلفظ 0 رأی
12/11/2014 séð [is] séð تلفظ 0 رأی
12/11/2014 þröngt [is] þröngt تلفظ 0 رأی
16/10/2012 folald [is] folald تلفظ 0 رأی
16/10/2012 bóla [is] bóla تلفظ 0 رأی
16/10/2012 málfræði [is] málfræði تلفظ 0 رأی
16/10/2012 perur [is] perur تلفظ 0 رأی
16/10/2012 kirsuber [is] kirsuber تلفظ 0 رأی
16/10/2012 útgáfa [is] útgáfa تلفظ 0 رأی
16/10/2012 jarðarber [is] jarðarber تلفظ 0 رأی
16/10/2012 blær [is] blær تلفظ 0 رأی
16/10/2012 Ólöf [is] Ólöf تلفظ 0 رأی
16/10/2012 stjörnur [is] stjörnur تلفظ 0 رأی
16/10/2012 vetur [is] vetur تلفظ 0 رأی
16/10/2012 góla [is] góla تلفظ 0 رأی
16/10/2012 sítróna [is] sítróna تلفظ 0 رأی
16/10/2012 melóna [is] melóna تلفظ 0 رأی
16/10/2012 frænka [is] frænka تلفظ 0 رأی