کاربر:

Sindrijo

مشترک تلفظ‌های Sindrijo شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه رأی‌ها
07/07/2015
kötturinn تلفظ
kötturinn [is] 0 رأی
07/07/2015
sannlega تلفظ
sannlega [is] 0 رأی
07/07/2015
ellegar تلفظ
ellegar [is] 0 رأی
07/07/2015
Hringrás تلفظ
Hringrás [is] 0 رأی
07/07/2015
svefn-g-englar تلفظ
svefn-g-englar [is] 0 رأی
07/07/2015
þyrlupallur تلفظ
þyrlupallur [is] 0 رأی
07/07/2015
frekur تلفظ
frekur [is] 0 رأی
07/07/2015
sannindi تلفظ
sannindi [is] 0 رأی
07/07/2015
algerlega تلفظ
algerlega [is] 0 رأی
12/11/2014
geðveikur تلفظ
geðveikur [is] 0 رأی
12/11/2014
reiður تلفظ
reiður [is] 0 رأی
12/11/2014
frásögn تلفظ
frásögn [is] 0 رأی
12/11/2014
ofsalega تلفظ
ofsalega [is] 0 رأی
12/11/2014
séð تلفظ
séð [is] 0 رأی
12/11/2014
þröngt تلفظ
þröngt [is] 0 رأی
16/10/2012
folald تلفظ
folald [is] 0 رأی
16/10/2012
bóla تلفظ
bóla [is] 0 رأی
16/10/2012
málfræði تلفظ
málfræði [is] 0 رأی
16/10/2012
perur تلفظ
perur [is] 0 رأی
16/10/2012
kirsuber تلفظ
kirsuber [is] 0 رأی
16/10/2012
útgáfa تلفظ
útgáfa [is] 0 رأی
16/10/2012
jarðarber تلفظ
jarðarber [is] 0 رأی
16/10/2012
blær تلفظ
blær [is] 0 رأی
16/10/2012
Ólöf تلفظ
Ólöf [is] 0 رأی
16/10/2012
stjörnur تلفظ
stjörnur [is] 0 رأی
16/10/2012
vetur تلفظ
vetur [is] 0 رأی
16/10/2012
góla تلفظ
góla [is] 0 رأی
16/10/2012
sítróna تلفظ
sítróna [is] 0 رأی
16/10/2012
melóna تلفظ
melóna [is] 0 رأی
16/10/2012
frænka تلفظ
frænka [is] 0 رأی