کاربر:

Pat91

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های Pat91 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
23/07/2017 Hapoelshack [fr] Hapoelshack تلفظ 0 رأی
23/07/2017 Coesens [fr] Coesens تلفظ 0 رأی
23/07/2017 Dextreit [fr] Dextreit تلفظ 0 رأی
23/07/2017 Bilignin [fr] Bilignin تلفظ 0 رأی
23/07/2017 Le Truel [fr] Le Truel تلفظ 0 رأی
23/07/2017 Sophie Nicolas & La Paire [fr] Sophie Nicolas & La Paire تلفظ 0 رأی
23/07/2017 potage Germiny [fr] potage Germiny تلفظ 0 رأی
23/07/2017 Château Cassevert [fr] Château Cassevert تلفظ 0 رأی
23/07/2017 figueraie [fr] figueraie تلفظ 0 رأی
23/07/2017 aspergeraie [fr] aspergeraie تلفظ 0 رأی
23/07/2017 golfeur [fr] golfeur تلفظ 0 رأی
23/07/2017 golfeuse [fr] golfeuse تلفظ 0 رأی
23/07/2017 blottie [fr] blottie تلفظ 0 رأی
23/07/2017 basketteuse [fr] basketteuse تلفظ 0 رأی
23/07/2017 Denis Lahana [fr] Denis Lahana تلفظ 0 رأی
23/07/2017 poires Alma [fr] poires Alma تلفظ 0 رأی
23/07/2017 Fleur Marteau [fr] Fleur Marteau تلفظ 0 رأی
23/07/2017 être à la ramasse [fr] être à la ramasse تلفظ 0 رأی
23/07/2017 Pigne [fr] Pigne تلفظ 0 رأی
23/07/2017 barbon [fr] barbon تلفظ 0 رأی
23/07/2017 joueur de tennis [fr] joueur de tennis تلفظ 0 رأی
23/07/2017 joueuse de tennis [fr] joueuse de tennis تلفظ 0 رأی
23/07/2017 grimpeuse [fr] grimpeuse تلفظ 0 رأی
23/07/2017 coureur cycliste [fr] coureur cycliste تلفظ 0 رأی
23/07/2017 coureuse cycliste [fr] coureuse cycliste تلفظ 0 رأی
23/07/2017 je bouquine [fr] je bouquine تلفظ 0 رأی
23/07/2017 table de cuisine [fr] table de cuisine تلفظ 0 رأی
23/07/2017 bac à légumes [fr] bac à légumes تلفظ 0 رأی
23/07/2017 placard de cuisine [fr] placard de cuisine تلفظ 0 رأی
22/07/2017 s'en retournent [fr] s'en retournent تلفظ 1 رأی