کاربر:

Pat91

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های Pat91 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
29/04/2017 Alma [fr] Alma تلفظ 0 رأی
29/04/2017 la vérité est dans le vin [fr] la vérité est dans le vin تلفظ 0 رأی
29/04/2017 Rue Feuillat [fr] Rue Feuillat تلفظ 0 رأی
29/04/2017 Charles Gravier, comte de Vergennes [fr] Charles Gravier, comte de Vergennes تلفظ 0 رأی
29/04/2017 détroit de Northumberland [fr] détroit de Northumberland تلفظ 0 رأی
29/04/2017 dessus - dessous [fr] dessus - dessous تلفظ 0 رأی
29/04/2017 Asie de l’Ouest [fr] Asie de l’Ouest تلفظ 0 رأی
29/04/2017 mer de Beaufort [fr] mer de Beaufort تلفظ 0 رأی
29/04/2017 le Viêt Nam [fr] le Viêt Nam تلفظ 0 رأی
29/04/2017 État de la Cité du Vatican [fr] État de la Cité du Vatican تلفظ 0 رأی
29/04/2017 la vallée du grand rift [fr] la vallée du grand rift تلفظ 0 رأی
29/04/2017 l'Uruguay [fr] l'Uruguay تلفظ 0 رأی
29/04/2017 la Géorgie du Sud [fr] la Géorgie du Sud تلفظ 0 رأی
29/04/2017 Tuvalu [fr] Tuvalu تلفظ 0 رأی
29/04/2017 la Turquie [fr] la Turquie تلفظ 0 رأی
29/04/2017 le Turkménistan [fr] le Turkménistan تلفظ 0 رأی
29/04/2017 Tristan da Cunha [fr] Tristan da Cunha تلفظ 0 رأی
29/04/2017 Tonga [fr] Tonga تلفظ 0 رأی
29/04/2017 les Tonga [fr] les Tonga تلفظ 0 رأی
29/04/2017 la Thaïlande [fr] la Thaïlande تلفظ 0 رأی
29/04/2017 les Territoires palestiniens occupés [fr] les Territoires palestiniens occupés تلفظ 0 رأی
29/04/2017 les Territoires du Nord-Ouest [fr] les Territoires du Nord-Ouest تلفظ 0 رأی
29/04/2017 Territoire britannique de l'océan Indien [fr] Territoire britannique de l'océan Indien تلفظ 0 رأی
29/04/2017 la Tchécoslovaquie [fr] la Tchécoslovaquie تلفظ 0 رأی
29/04/2017 la Tasmanie [fr] la Tasmanie تلفظ 0 رأی
29/04/2017 la Tanzanie [fr] la Tanzanie تلفظ 0 رأی
29/04/2017 le Tadjikistan [fr] le Tadjikistan تلفظ 0 رأی
29/04/2017 le Swaziland [fr] le Swaziland تلفظ 0 رأی
29/04/2017 le Svalbard [fr] le Svalbard تلفظ 0 رأی
29/04/2017 le Suriname [fr] le Suriname تلفظ 0 رأی