کاربر:

Pat91

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های Pat91 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
26/06/2019 réunionnaise [fr] réunionnaise تلفظ 0 رأی
25/06/2019 à notre charge [fr] à notre charge تلفظ 0 رأی
25/06/2019 sous les meilleurs auspices [fr] sous les meilleurs auspices تلفظ 0 رأی
25/06/2019 une source de financement [fr] une source de financement تلفظ 0 رأی
25/06/2019 un apprentissage continu [fr] un apprentissage continu تلفظ 0 رأی
25/06/2019 les gens nécessiteux [fr] les gens nécessiteux تلفظ 0 رأی
25/06/2019 rester dans les annales [fr] rester dans les annales تلفظ 0 رأی
25/06/2019 un bien-être commun [fr] un bien-être commun تلفظ 0 رأی
25/06/2019 être en dessous des objectifs [fr] être en dessous des objectifs تلفظ 0 رأی
25/06/2019 s'habiller décontracté [fr] s'habiller décontracté تلفظ 0 رأی
25/06/2019 les fournisseurs de soins de santé [fr] les fournisseurs de soins de santé تلفظ 0 رأی
25/06/2019 une panne de réseau [fr] une panne de réseau تلفظ 0 رأی
25/06/2019 un orage tropical [fr] un orage tropical تلفظ 0 رأی
25/06/2019 une ferme auberge [fr] une ferme auberge تلفظ 0 رأی
25/06/2019 une température plus faible [fr] une température plus faible تلفظ 0 رأی
25/06/2019 plus faible [fr] plus faible تلفظ 0 رأی
25/06/2019 une marque connue [fr] une marque connue تلفظ 0 رأی
25/06/2019 une belle coiffure [fr] une belle coiffure تلفظ 0 رأی
25/06/2019 philosopher [fr] philosopher تلفظ 0 رأی
24/06/2019 épargnerait [fr] épargnerait تلفظ 0 رأی
24/06/2019 manquassent [fr] manquassent تلفظ 0 رأی
24/06/2019 inintelligibles [fr] inintelligibles تلفظ 0 رأی
24/06/2019 être en poste [fr] être en poste تلفظ 0 رأی
24/06/2019 se reconvertir [fr] se reconvertir تلفظ 0 رأی
24/06/2019 jusqu'a présent [fr] jusqu'a présent تلفظ 0 رأی
24/06/2019 trahisons [fr] trahisons تلفظ 0 رأی
24/06/2019 rentrer le ventre [fr] rentrer le ventre تلفظ 0 رأی
24/06/2019 caresser la joue [fr] caresser la joue تلفظ 0 رأی
24/06/2019 marcher la tête haute [fr] marcher la tête haute تلفظ 0 رأی
24/06/2019 une étourderie [fr] une étourderie تلفظ 0 رأی