کاربر:

MrMe

مشترک تلفظ‌های MrMe شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه رأی‌ها
21/09/2018
umlukti تلفظ
umlukti [is] 0 رأی
21/09/2018
umrenningi تلفظ
umrenningi [is] 0 رأی
21/09/2018
umsagna تلفظ
umsagna [is] 0 رأی
21/09/2018
kauptún تلفظ
kauptún [is] 0 رأی
21/09/2018
Þingey تلفظ
Þingey [is] 0 رأی
21/09/2018
Gnótt تلفظ
Gnótt [is] 0 رأی
21/09/2018
Aukatónleikar تلفظ
Aukatónleikar [is] 0 رأی
21/09/2018
Geirvörtur تلفظ
Geirvörtur [is] 0 رأی
21/09/2018
Jóns تلفظ
Jóns [is] 0 رأی
21/09/2018
Úlfljótsvatnskirkja تلفظ
Úlfljótsvatnskirkja [is] 0 رأی
21/09/2018
allt تلفظ
allt [is] 0 رأی