دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
10/01/2014 Теодор Нетте [ru] Теодор Нетте تلفظ 1 رأی
22/12/2013 насчитываться [ru] насчитываться تلفظ 0 رأی
17/12/2013 Хоу Сян [ru] Хоу Сян تلفظ 0 رأی
03/12/2013 автомотовелофототелерадиомонтёр [ru] автомотовелофототелерадиомонтёр تلفظ 0 رأی
26/11/2013 частотомер [ru] частотомер تلفظ 0 رأی
24/10/2013 крекер [ru] крекер تلفظ -1 رأی
03/10/2013 исходатайствовать [ru] исходатайствовать تلفظ 0 رأی
20/09/2013 прогрессивный [ru] прогрессивный تلفظ 0 رأی
18/09/2013 Карлос Кастанеда [ru] Карлос Кастанеда تلفظ 1 رأی
29/08/2013 каляка [ru] каляка تلفظ 0 رأی
28/08/2013 Пуляев [ru] Пуляев تلفظ 0 رأی
28/08/2013 бодать [ru] бодать تلفظ 0 رأی
23/08/2013 Зденека Неедлы (площадь) [ru] Зденека Неедлы (площадь) تلفظ 0 رأی
18/08/2013 Ѳ [ru] Ѳ تلفظ 0 رأی
18/08/2013 фита [ru] фита تلفظ 0 رأی
15/07/2013 ЦСКА [ru] ЦСКА تلفظ 0 رأی
28/06/2013 Белфаст [ru] Белфаст تلفظ 0 رأی
27/06/2013 дискурс [ru] дискурс تلفظ -1 رأی
27/06/2013 Таймырский автономный округ [ru] Таймырский автономный округ تلفظ 0 رأی
27/06/2013 Кушнерова [ru] Кушнерова تلفظ 0 رأی
27/06/2013 ривотрил [ru] ривотрил تلفظ 0 رأی
27/06/2013 клоназепам [ru] клоназепам تلفظ 0 رأی
27/06/2013 бензодиазепиновый [ru] бензодиазепиновый تلفظ 0 رأی
27/06/2013 бензодиазепины [ru] бензодиазепины تلفظ 0 رأی
27/06/2013 диазепам [ru] диазепам تلفظ 0 رأی
27/06/2013 нравящийся [ru] нравящийся تلفظ 0 رأی
27/06/2013 хомячиха [ru] хомячиха تلفظ 0 رأی
26/06/2013 тобой [ru] тобой تلفظ 0 رأی
26/06/2013 за [ru] за تلفظ -1 رأی
26/06/2013 пристегнуть [ru] пристегнуть تلفظ 0 رأی