دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
22/04/2016 Jessie Ware [en] Jessie Ware تلفظ 1 رأی
22/04/2016 Boone Jenner [en] Boone Jenner تلفظ 0 رأی
22/04/2016 Taylor Hall [en] Taylor Hall تلفظ 0 رأی
22/04/2016 Ryan Murray [en] Ryan Murray تلفظ 0 رأی
22/04/2016 Ben Hutton [en] Ben Hutton تلفظ 0 رأی
22/04/2016 Cam Talbot [en] Cam Talbot تلفظ 0 رأی
22/04/2016 Calvin Pickard [en] Calvin Pickard تلفظ 0 رأی
22/04/2016 Connor McDavid [en] Connor McDavid تلفظ 0 رأی
22/04/2016 Ryan O'Reilly [en] Ryan O'Reilly تلفظ 0 رأی
22/04/2016 Brad Marchand [en] Brad Marchand تلفظ 0 رأی
22/04/2016 Mark Stone [en] Mark Stone تلفظ 0 رأی
22/04/2016 Sam Reinhart [en] Sam Reinhart تلفظ 0 رأی
22/04/2016 Miles Wood [en] Miles Wood تلفظ 0 رأی
22/04/2016 Tyler Motte [en] Tyler Motte تلفظ 0 رأی
22/04/2016 shawarma [en] shawarma تلفظ 0 رأی
22/04/2016 goffer [en] goffer تلفظ 0 رأی
22/04/2016 quatercentenary [en] quatercentenary تلفظ 0 رأی
22/04/2016 prorogation [en] prorogation تلفظ 0 رأی
22/04/2016 sculptural [en] sculptural تلفظ 0 رأی
22/04/2016 railhead [en] railhead تلفظ 0 رأی
22/04/2016 side-splittingly [en] side-splittingly تلفظ 0 رأی
22/04/2016 upbraiding [en] upbraiding تلفظ 0 رأی
22/04/2016 Brendan Gallagher [en] Brendan Gallagher تلفظ 0 رأی
22/04/2016 Patrick Maroon [en] Patrick Maroon تلفظ 0 رأی
22/04/2016 Auston Matthews [en] Auston Matthews تلفظ 0 رأی
22/04/2016 Matt Hendricks [en] Matt Hendricks تلفظ 0 رأی
22/04/2016 Kyle Connor [en] Kyle Connor تلفظ 0 رأی
22/04/2016 Chris Wideman [en] Chris Wideman تلفظ 0 رأی
22/04/2016 David Warsofsky [en] David Warsofsky تلفظ 0 رأی
22/04/2016 Connor Murphy [en] Connor Murphy تلفظ 0 رأی