کاربر:

FredrikMH

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های FredrikMH شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
03/04/2019 i koma [no] i koma تلفظ 0 رأی
03/04/2019 kurere [no] kurere تلفظ 0 رأی
03/04/2019 gågate [no] gågate تلفظ 0 رأی
03/04/2019 butikkjede [no] butikkjede تلفظ 0 رأی
03/04/2019 torghandler [no] torghandler تلفظ 0 رأی
03/04/2019 sjølbetjening [no] sjølbetjening تلفظ 0 رأی
03/04/2019 kveldsåpen butikk [no] kveldsåpen butikk تلفظ 0 رأی
03/04/2019 nattåpen butikk [no] nattåpen butikk تلفظ 0 رأی
03/04/2019 bakerbutikk [no] bakerbutikk تلفظ 0 رأی
03/04/2019 slakterbutikk [no] slakterbutikk تلفظ 0 رأی
03/04/2019 grønnsaksbutikk [no] grønnsaksbutikk تلفظ 0 رأی
03/04/2019 grønnsakshandler [no] grønnsakshandler تلفظ 0 رأی
03/04/2019 butikkvindu [no] butikkvindu تلفظ 0 رأی
03/04/2019 svingdør [no] svingdør تلفظ 0 رأی
03/04/2019 intergalaktisk [no] intergalaktisk تلفظ 0 رأی
03/04/2019 trykke på knappen [no] trykke på knappen تلفظ 0 رأی
03/04/2019 gå opp [no] gå opp تلفظ 0 رأی
03/04/2019 gå ned [no] gå ned تلفظ 0 رأی
03/04/2019 Det er min tur. [no] Det er min tur. تلفظ 0 رأی
03/04/2019 bruke penger [no] bruke penger تلفظ 0 رأی
03/04/2019 være blakk [no] være blakk تلفظ 0 رأی
03/04/2019 på avbetaling [no] på avbetaling تلفظ 0 رأی
03/04/2019 ha råd til [no] ha råd til تلفظ 0 رأی
03/04/2019 på kreditt [no] på kreditt تلفظ 0 رأی
03/04/2019 søkkrik [no] søkkrik تلفظ 0 رأی
03/04/2019 ekkokammer [no] ekkokammer تلفظ 0 رأی
03/04/2019 EM-kvalifisering [no] EM-kvalifisering تلفظ 0 رأی
03/04/2019 arrdannelse [no] arrdannelse تلفظ 0 رأی
03/04/2019 Golanhøydene [no] Golanhøydene تلفظ 0 رأی
03/04/2019 annektering [no] annektering تلفظ 0 رأی