دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
26/01/2009 úrhrak [is] úrhrak تلفظ 0 رأی
26/01/2009 hrikalegur [is] hrikalegur تلفظ 0 رأی
26/01/2009 Nýherji [is] Nýherji تلفظ 0 رأی
26/01/2009 núverandi [is] núverandi تلفظ 0 رأی
26/01/2009 æðsti [is] æðsti تلفظ 0 رأی
26/01/2009 annars [is] annars تلفظ 0 رأی
26/01/2009 benda [is] benda تلفظ 0 رأی
26/01/2009 Binna [is] Binna تلفظ 0 رأی
26/01/2009 Brynja [is] Brynja تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
26/01/2009 fljúgandi spagettískrímslið [is] fljúgandi spagettískrímslið تلفظ 0 رأی
26/01/2009 reykingar bannaðar [is] reykingar bannaðar تلفظ 0 رأی
23/01/2009 hlussufaraldur [is] hlussufaraldur تلفظ 0 رأی
23/01/2009 Geysir [is] Geysir تلفظ 0 رأی
23/01/2009 Sykurmolarnir [is] Sykurmolarnir تلفظ 0 رأی
23/01/2009 Bítið Fast í Vítið [is] Bítið Fast í Vítið تلفظ 0 رأی