دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
25/08/2018 в течение [ru] в течение تلفظ 2 رأی
11/08/2018 Мужчина ест борщ [ru] Мужчина ест борщ تلفظ 0 رأی
11/08/2018 борщ [ru] борщ تلفظ 2 رأی
05/08/2018 выдающееся [ru] выдающееся تلفظ 0 رأی
05/08/2018 я бы немедленно покинул эту страну и перебрался в более перспективное место. [ru] я бы немедленно покинул эту страну и перебрался в более перспективное место. تلفظ 0 رأی
29/07/2018 барбекю [ru] барбекю تلفظ 3 رأی
29/07/2018 удобного [ru] удобного تلفظ 1 رأی
05/07/2018 Что находится в этой сумке для вас? [ru] Что находится в этой сумке для вас? تلفظ 0 رأی
05/07/2018 колыбельный [ru] колыбельный تلفظ 2 رأی
07/06/2018 искатели [ru] искатели تلفظ 1 رأی
14/05/2018 ослеплять [ru] ослеплять تلفظ 3 رأی
06/05/2018 они едят [ru] они едят تلفظ 0 رأی
06/05/2018 вы едите [ru] вы едите تلفظ 0 رأی
06/05/2018 он ест [ru] он ест تلفظ 0 رأی
06/05/2018 мы едим [ru] мы едим تلفظ 0 رأی
06/05/2018 ты ешь [ru] ты ешь تلفظ 0 رأی
06/05/2018 я ем [ru] я ем تلفظ 1 رأی
06/05/2018 никитина [ru] никитина تلفظ 0 رأی
06/05/2018 свиданье [ru] свиданье تلفظ 2 رأی
06/05/2018 покупают [ru] покупают تلفظ 1 رأی
08/04/2018 алых [ru] алых تلفظ 0 رأی
29/03/2018 Одну минуту, пожалуйста [ru] Одну минуту, пожалуйста تلفظ 1 رأی
09/03/2018 отсутствовать [ru] отсутствовать تلفظ 2 رأی
05/03/2018 Не знаю, как вас и благодарить за вашу доброту. [ru] Не знаю, как вас и благодарить за вашу доброту. تلفظ 2 رأی
28/02/2018 огнестен [ru] огнестен تلفظ 0 رأی
28/02/2018 Ненавижу, уходи [ru] Ненавижу, уходи تلفظ 0 رأی
25/02/2018 крохи [ru] крохи تلفظ 2 رأی
25/02/2018 перебранку [ru] перебранку تلفظ 0 رأی
25/02/2018 допросах [ru] допросах تلفظ 1 رأی
25/02/2018 намекая [ru] намекая تلفظ 1 رأی