دسته‌بندی:

tree

تصديق tree تلفظ ها

 • سیّین تلفظ سیّین [ur]
 • ضبط تلفظ aerboo aerboo [zu] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ aliwen aliwen [arn] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Cercidiphyllum japonicum Cercidiphyllum japonicum [en] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ èlber èlber [rgn] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ garaap garaap [wo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ igitongati igitongati [rn] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Kaffirlime Kaffirlime [no] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ kjimuatkw kjimuatkw [mic] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Manchineel Manchineel [en] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ mtengo mtengo [ny] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ napaaqtuq napaaqtuq [ik] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ omuti omuti [lg] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ sefate sefate [st] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ setlhare setlhare [tn] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ sihlahla sihlahla [ss] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ umhlaza umhlaza [xh] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ vunikau vunikau [fj] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ 化粧柳 化粧柳 [ja] در انتظار تلفظ