دسته‌بندی:

tree

تصديق tree تلفظ ها

  • ضبط تلفظ sefate sefate [st] در انتظار تلفظ
  • ضبط تلفظ kjimuatkw kjimuatkw [mic] در انتظار تلفظ
  • ضبط تلفظ setlhare setlhare [tn] در انتظار تلفظ
  • ضبط تلفظ aliwen aliwen [arn] در انتظار تلفظ
  • ضبط تلفظ mtengo mtengo [ny] در انتظار تلفظ
  • ضبط تلفظ umhlaza umhlaza [xh] در انتظار تلفظ
  • ضبط تلفظ Kaffirlime Kaffirlime [no] در انتظار تلفظ
  • ضبط تلفظ napaaqtuq napaaqtuq [ik] در انتظار تلفظ
  • ضبط تلفظ sihlahla sihlahla [ss] در انتظار تلفظ