دسته‌بندی:

time

تصديق time تلفظ ها

 • ضبط تلفظ Akasheeshe Akasheeshe [cgg] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Bwanyima Bwanyima [cgg] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Kareho Kareho [cgg] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Nyencakare Nyencakare [cgg] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Omu kasheeshe Omu kasheeshe [cgg] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ izooba izooba [cgg] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Nyomwabazyo Nyomwabazyo [cgg] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Omwabazyo Omwabazyo [cgg] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ sikhatsi sikhatsi [ss] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Erizooba Erizooba [cgg] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ namaj namaj [nah] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Ekiro Ekiro [cgg] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Buriijo Buriijo [cgg] در انتظار تلفظ