تلفظ

شما می‌توانيد يک زبان را انتخاب كنيد تا واژه‌های تلفظ نشده را فقط در همان زبان مشاهده كنيد..

 • ضبط تلفظ sealladh_bàgh sealladh_bàgh
 • ضبط تلفظ a 'chiad a 'chiad
 • ضبط تلفظ cothromachadh cothromachadh
 • ضبط تلفظ seasmhachd seasmhachd
 • ضبط تلفظ Bhaoibh Bhaoibh
 • ضبط تلفظ Eilean a' Bhodha Eilean a' Bhodha
 • ضبط تلفظ Quaigh Quaigh
 • ضبط تلفظ dhorch dhorch
 • ضبط تلفظ cnapach cnapach
 • ضبط تلفظ chnuic chnuic
 • ضبط تلفظ Mouswald Mouswald
 • ضبط تلفظ reòite reòite
 • ضبط تلفظ coibhneil coibhneil
 • ضبط تلفظ Glainne-mheudachaidh Glainne-mheudachaidh
 • ضبط تلفظ No mather No mather
 • ضبط تلفظ Brathair-Athar Brathair-Athar
 • ضبط تلفظ bràthair-athar no mathar bràthair-athar no mathar
 • ضبط تلفظ Moch sa Mhadainn Moch sa Mhadainn
 • ضبط تلفظ comasach comasach
 • ضبط تلفظ còcaireachd còcaireachd
 • ضبط تلفظ dìcheallach dìcheallach
 • ضبط تلفظ còcaire còcaire
 • ضبط تلفظ feòladair feòladair
 • ضبط تلفظ ge-tà ge-tà
 • ضبط تلفظ neach-smàlaidh neach-smàlaidh
 • ضبط تلفظ croitear croitear
 • ضبط تلفظ sagart sagart
 • ضبط تلفظ ailtire ailtire [occupation]
 • ضبط تلفظ neach-bùtha neach-bùtha
 • ضبط تلفظ neach-ciùil neach-ciùil
 • ضبط تلفظ annaibh annaibh
 • ضبط تلفظ neach-frithealaidh neach-frithealaidh
 • ضبط تلفظ a' cholaiste a' cholaiste
 • ضبط تلفظ suidhe suidhe
 • ضبط تلفظ glanadair glanadair
 • ضبط تلفظ dotair dotair
 • ضبط تلفظ peansail peansail
 • ضبط تلفظ Dè a th' ann Dè a th' ann
 • ضبط تلفظ fear eile fear eile
 • ضبط تلفظ fada air falbh fada air falbh
 • ضبط تلفظ làran làran
 • ضبط تلفظ spàinean spàinean
 • ضبط تلفظ spàin spàin
 • ضبط تلفظ aotrom aotrom
 • ضبط تلفظ togalaichean togalaichean
 • ضبط تلفظ an fhorca an fhorca
 • ضبط تلفظ seòmraichean seòmraichean
 • ضبط تلفظ bò dhubh bò dhubh
 • ضبط تلفظ Gaidhealach Gaidhealach
 • ضبط تلفظ bòtann bòtann