فرهنگ لغت تلفظ زازاکی

جست‌وجو کنید و بیاموزید که چگونه کلمات و عبارات زبان (زازاکی) را تلفظ کنید. با راهنمایی‌های ما تلفظ را یاد بگیرید.

تلفظ‌های بیش‌تر کنکاش شده به زازاکی

  • manga تلفظ manga
  • Q تلفظ Q
  • new تلفظ new
  • can تلفظ can
  • key تلفظ key
  • here تلفظ here
  • ma تلفظ ma
  • pes تلفظ pes
  • zebra تلفظ zebra
  • boy تلفظ boy

نمايش همه

آیا مایل‌اید واژه‏‌ها و عبارات زبان (زازاکی) را تلفظ کنید؟