فرهنگ لغت تلفظ Nheengatu

جست‌وجو کنید و بیاموزید که چگونه کلمات و عبارات زبان (Nheengatu) را تلفظ کنید. با راهنمایی‌های ما تلفظ را یاد بگیرید.

تلفظ‌های بیش‌تر کنکاش شده به Nheengatu

 • ã تلفظ
  ã
 • a تلفظ
  a
 • ma تلفظ
  ma
 • kiri تلفظ
  kiri
 • PE تلفظ
  PE
 • ae تلفظ
  ae
 • kurumi تلفظ
  kurumi
 • ere تلفظ
  ere
 • ú تلفظ
  ú
 • keri تلفظ
  keri

نمايش همه

آیا مایل‌اید واژه‏‌ها و عبارات زبان (Nheengatu) را تلفظ کنید؟