چینی وو راهنمای تلفظ

[吳语]

پيوستن به تلفظ های چینی وو

  • شمار متكلمان: 77.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 617
  • واژه‌های تلفظ شده: 13.161
  • واژه‌های تلفظ نشده: 194