فرهنگ لغت تلفظ مينفرانكيش

جست‌وجو کنید و بیاموزید که چگونه کلمات و عبارات زبان (مينفرانكيش) را تلفظ کنید. با راهنمایی‌های ما تلفظ را یاد بگیرید.

تلفظ‌های بیش‌تر کنکاش شده به مينفرانكيش

  • beach تلفظ beach
  • Scott تلفظ Scott
  • aa تلفظ aa
  • sei تلفظ sei
  • un تلفظ un
  • Kuchen تلفظ Kuchen
  • Hess تلفظ Hess
  • bein تلفظ bein
  • nit تلفظ nit
  • Nix تلفظ Nix

نمايش همه

آیا مایل‌اید واژه‏‌ها و عبارات زبان (مينفرانكيش) را تلفظ کنید؟