ویتنامی راهنمای تلفظ

[Tiếng Việt]

پيوستن به تلفظ های ویتنامی

  • شمار متكلمان: 77.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 5.225
  • واژه‌های تلفظ شده: 18.141
  • واژه‌های تلفظ نشده: 9
  • ویتنامی عكس از AG Gilmore