ویتنامی راهنمای تلفظ

[Tiếng Việt]

پيوستن به تلفظ های ویتنامی

  • شمار متكلمان: 68.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 6.788
  • واژه‌های تلفظ‌شده: 18.799
  • واژه‌های تلفظ‌نشده: 9
  • ویتنامی عكس از AG Gilmore