ویتنامی راهنمای تلفظ

[Tiếng Việt]

پيوستن به تلفظ های ویتنامی

  • شمار متكلمان: 77.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 5.639
  • واژه‌های تلفظ شده: 18.346
  • واژه‌های تلفظ نشده: 20
  • ویتنامی عكس از AG Gilmore
واژه های تازه برای تلفظ مشترک شوید

نمايش همه