ونیزی راهنمای تلفظ

[Vèneto]

پيوستن به تلفظ های ونیزی

  • شمار متكلمان: 2.280.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 17
  • واژه‌های تلفظ‌شده: 8.224
  • واژه‌های تلفظ‌نشده: 0
  • ونیزی عكس از Andrea