ونیزی راهنمای تلفظ

[Vèneto]

پيوستن به تلفظ های ونیزی

  • شمار متكلمان: 2.280.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 15
  • واژه‌های تلفظ شده: 8.181
  • واژه‌های تلفظ نشده: 1
  • ونیزی عكس از Andrea