ازبکی راهنمای تلفظ

[Ўзбек / Oʻzbekche]

پيوستن به تلفظ های ازبکی

  • شمار متكلمان: 17.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 98
  • واژه‌های تلفظ‌شده: 311
  • واژه‌های تلفظ‌نشده: 2.553
  • ازبکی عكس از Dan Lundberg