ازبکی راهنمای تلفظ

[Ўзбек / Oʻzbekche]

پيوستن به تلفظ های ازبکی

  • شمار متكلمان: 17.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 81
  • واژه‌های تلفظ شده: 300
  • واژه‌های تلفظ نشده: 321
  • ازبکی عكس از Dan Lundberg