ازبکی راهنمای تلفظ

[Ўзбек / Oʻzbekche]

پيوستن به تلفظ های ازبکی

  • شمار متكلمان: 17.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 88
  • واژه‌های تلفظ شده: 305
  • واژه‌های تلفظ نشده: 2.509
  • ازبکی عكس از Dan Lundberg
واژه های تازه برای تلفظ مشترک شوید

نمايش همه