فرهنگ لغت تلفظ اویغوری

جستجو نمایید و بیاموزید که چگونه کلمات و عبارات زبان (اویغوری) را تلفظ کنید. با راهنمایی های ما تلفظ را یاد بگیرید.

تلفظ های بیشتر کنکاش شده به اویغوری

  • ر تلفظ ر
  • ق تلفظ ق
  • غ تلفظ غ
  • دوست تلفظ دوست
  • گ تلفظ گ
  • چ تلفظ چ
  • غاز تلفظ غاز
  • پا تلفظ پا
  • خ تلفظ خ
  • ف تلفظ ف

نمايش همه

آیا مایلید واژه‏ ها و عبارات زبان (اویغوری) را تلفظ نمایید؟