ادمورت راهنمای تلفظ

[удмурт кыл]

پيوستن به تلفظ های ادمورت

  • شمار متكلمان: 550.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 24
  • واژه‌های تلفظ‌شده: 3.136
  • واژه‌های تلفظ‌نشده: 62
  • ادمورت عكس از Лариса Горбунова
واژه های تازه برای تلفظ مشترک شوید

نمايش همه