فرهنگ لغت تلفظ آمازیغی مرکزی

جست‌وجو کنید و بیاموزید که چگونه کلمات و عبارات زبان (آمازیغی مرکزی) را تلفظ کنید. با راهنمایی‌های ما تلفظ را یاد بگیرید.

تلفظ‌های بیش‌تر کنکاش شده به آمازیغی مرکزی

  • ass تلفظ ass
  • uhu تلفظ uhu

نمايش همه

آیا مایل‌اید واژه‏‌ها و عبارات زبان (آمازیغی مرکزی) را تلفظ کنید؟