فرهنگ لغت تلفظ سیدیغ

جست‌وجو کنید و بیاموزید که چگونه کلمات و عبارات زبان (سیدیغ) را تلفظ کنید. با راهنمایی‌های ما تلفظ را یاد بگیرید.

تلفظ‌های بیش‌تر کنکاش شده به سیدیغ

  • tomato تلفظ tomato
  • a تلفظ a
  • saw تلفظ saw
  • ali تلفظ ali
  • we تلفظ we
  • un تلفظ un
  • ax تلفظ ax
  • undo تلفظ undo
  • came تلفظ came
  • bebe تلفظ bebe

نمايش همه

آیا مایل‌اید واژه‏‌ها و عبارات زبان (سیدیغ) را تلفظ کنید؟