فرهنگ لغت تلفظ تالشی

جست‌وجو کنید و بیاموزید که چگونه کلمات و عبارات زبان (تالشی) را تلفظ کنید. با راهنمایی‌های ما تلفظ را یاد بگیرید.

تلفظ‌های بیش‌تر کنکاش شده به تالشی

  • Paris تلفظ Paris
  • London تلفظ London
  • iron تلفظ iron
  • U تلفظ U
  • Iraq تلفظ Iraq
  • pan تلفظ pan
  • der تلفظ der
  • top تلفظ top
  • Qatar تلفظ Qatar
  • put تلفظ put

نمايش همه

آیا مایل‌اید واژه‏‌ها و عبارات زبان (تالشی) را تلفظ کنید؟