فرهنگ لغت تلفظ تالشی

جستجو نمایید و بیاموزید که چگونه کلمات و عبارات زبان (تالشی) را تلفظ کنید. با راهنمایی های ما تلفظ را یاد بگیرید.

تلفظ های بیشتر کنکاش شده به تالشی

  • London تلفظ London
  • U تلفظ U
  • Paris تلفظ Paris
  • java تلفظ java
  • der تلفظ der
  • iron تلفظ iron
  • put تلفظ put
  • top تلفظ top
  • PE تلفظ PE
  • vote تلفظ vote

نمايش همه

آیا مایلید واژه‏ ها و عبارات زبان (تالشی) را تلفظ نمایید؟