فرهنگ لغت تلفظ کلینگون

جست‌وجو کنید و بیاموزید که چگونه کلمات و عبارات زبان (کلینگون) را تلفظ کنید. با راهنمایی‌های ما تلفظ را یاد بگیرید.

تلفظ‌های بیش‌تر کنکاش شده به کلینگون

  • what تلفظ what
  • Hamlet تلفظ Hamlet
  • je تلفظ je
  • HU تلفظ HU
  • mop تلفظ mop
  • dis تلفظ dis
  • jun تلفظ jun
  • bong تلفظ bong
  • nur تلفظ nur
  • LOL تلفظ LOL

نمايش همه

آیا مایل‌اید واژه‏‌ها و عبارات زبان (کلینگون) را تلفظ کنید؟