فرهنگ لغت تلفظ کلینگون

جست‌وجو کنید و بیاموزید که چگونه کلمات و عبارات زبان (کلینگون) را تلفظ کنید. با راهنمایی‌های ما تلفظ را یاد بگیرید.

تلفظ‌های بیش‌تر کنکاش شده به کلینگون

  • what تلفظ what
  • dis تلفظ dis
  • red تلفظ red
  • mod تلفظ mod
  • mop تلفظ mop
  • Hamlet تلفظ Hamlet
  • jun تلفظ jun
  • Hop تلفظ Hop
  • bing تلفظ bing
  • ghar تلفظ ghar

نمايش همه

آیا مایل‌اید واژه‏‌ها و عبارات زبان (کلینگون) را تلفظ کنید؟