فرهنگ لغت تلفظ کلینگون

جست‌وجو کنید و بیاموزید که چگونه کلمات و عبارات زبان (کلینگون) را تلفظ کنید. با راهنمایی‌های ما تلفظ را یاد بگیرید.

تلفظ‌های بیش‌تر کنکاش شده به کلینگون

 • what تلفظ
  what
 • dis تلفظ
  dis
 • red تلفظ
  red
 • mod تلفظ
  mod
 • mop تلفظ
  mop
 • ghar تلفظ
  ghar
 • jun تلفظ
  jun
 • pos تلفظ
  pos
 • Hop تلفظ
  Hop
 • Hamlet تلفظ
  Hamlet

نمايش همه

آیا مایل‌اید واژه‏‌ها و عبارات زبان (کلینگون) را تلفظ کنید؟