تلوگو راهنمای تلفظ

[తెలుగు]

پيوستن به تلفظ های تلوگو

  • شمار متكلمان: 80.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 298
  • واژه‌های تلفظ شده: 1.249
  • واژه‌های تلفظ نشده: 639
  • تلوگو عكس از Kiran Kumar
واژه های تازه برای تلفظ مشترک شوید

نمايش همه