تلوگو راهنمای تلفظ

[తెలుగు]

پيوستن به تلفظ های تلوگو

  • شمار متكلمان: 92.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 317
  • واژه‌های تلفظ‌شده: 1.278
  • واژه‌های تلفظ‌نشده: 625
  • تلوگو عكس از Kiran Kumar
تلفظ های برتر افزودن واژه

نمايش همه

واژه های تازه برای تلفظ مشترک شوید

نمايش همه