تامیلی راهنمای تلفظ

[தமிழ்]

پيوستن به تلفظ های تامیلی

  • شمار متكلمان: 76.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 648
  • واژه‌های تلفظ‌شده: 3.134
  • واژه‌های تلفظ‌نشده: 181
  • تامیلی عكس از Simply CVR
تلفظ های برتر افزودن واژه

نمايش همه

واژه های تازه برای تلفظ مشترک شوید

نمايش همه