سواحیلی راهنمای تلفظ

[Kiswahili]

پيوستن به تلفظ های سواحیلی

  • شمار متكلمان: 107.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 167
  • واژه‌های تلفظ‌شده: 1.869
  • واژه‌های تلفظ‌نشده: 789